رمضان

بعد یه مدت که نبودم دوباره اومدم رمضان رو تبریک بگم و چیزا که تو این مدت گذشته رو تا حدودی تعریف کنم. خب من…