روز خوب

سلام دیروز امتحان فیزیکو دادم بابد بگم که فقط تونستم فصل اول و دوم و ده صفحه از فصل ۳ رو بخونم که اون ده…